www.Roessefuchsia.com
 

Fuchsiageboden
volgens
Luc Peyffers

Bovenal bemin de fuchsiabloem
doch zoek er voor jezelf geen roem.

Zoek veeleer voldoening in de kwaliteit
dan overlast en zorgen in de kwantiteit.

Volg je eigen zin bij 't kweken en bij 't stekken
doch laat op tijd het ongediert vertrekken.

Snijden doe je steeds met scherpe schaar
je nijpt en topt met kunst het hele jaar.

Leer vooral bij toppen en bij nijpen
de takkenvorm voor later te begrijpen.

Geef de bloem altijd haar juiste naam
zo treft jou later ook geen missingsblaam.

Leer op tijd bewaatren en bemesten
liefst als 't zonnetje schijnt uit 't westen.

Al is de fuchsiabloem nog zo galant
ze past ook wonderwel bij d'andre plant.

Luister ook eens naar de raad van bloemenvrienden
al zijn ook zij niet altijd helderzienden.

En mijd tenslotte als de hel
de wringers
1 en de stoefers2
Hun fuchsiakes bloeien wel,
doch passen niet bij kloefers
3!
 

 
 

1 Wringers zijn dwarsliggers
2 Stoefers zijn opscheppers, zwetsers, betweters (= dom, dom, dom)
3 Kloefers zijn clowns, lachwekkende figuren

 
 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 05-11-2009

Home